Dokumenti potrebni za odobrenje sječe u privatnim šumama

Potrebno je da dostavite sledeće dokumente da bi vam bila odobrena sječa u privatnoj šumi:

1. Prepis posjedovnog lista (dokument se vadi u katastru opštine Teslić),

2. Kopija katastarskog plana (dokument se vadi u katastru opštine Teslić),

3. Zemljišno-knjižni (ZK) izvadak ((dokument se vadi u gruntovnici u Osnovnom sudu u Tesliću),

(ispred navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci)

4. Fotokopija lične karte

5. Popunjen obrazac  

Zahtjev za doznaku i sječu stabala

.