Klimatske karakteristike

Srednja godišnja temperatura је 9,9°C a u vegetacionom periodu 15,9°C.

  • Srednja godišnja suma padavina 1078 mm, a u periodu vegetacije 598 mm.
  • Srednja godišnja relativna vlaga vazduha je 82 % a u vegatacionom periodu iznosi 79%.
  • Ovo šumskoprivredno područje je srednje vjetrovito. Najučestaliji vjetrovi u zimskom periodu su sjeverni i sjeverozapadni a najtopliji su jugozapadni vjetrovi koji se javljaju tokom čitave godine.

Na osnovu analize klimatskih elemenata za Usorsko-Ukrinsko Šumskoprivredno područje preovlađuje umjereno kontinentalna klima koja na višim nadmorskim visinama prelazi u planinsku klimu.