Kontakt informacije

 

Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac

Šumsko gazdinstvo “Borja” Teslić

Ulica Svetog Save br. 93

 

Uprava preduzeća

Telefon: 053/430-067

Faks: 053/430-273

e-mail: borja@sumers.org

Računovodstvo

Telefon: 053/432-791

R.J.”Blatnica”

Telefon: 053/446-539

R.J.”Krivaja” i “Očauš”

Telefon: 053/484-049

R.J.”Pribinić”

Telefon: 053/423-220

R.J.”Čečava”

Telefon: 053/445-292

 

Kontaktirajte administratora sajta …