Lostvo kao potencijal šumskih eko sistema

Konfiguracija terena, nadmorska visina i klima, te raznolikosti tla u Republici Srpskoj su pogodovale stvaranju brojnih biljnih zajednica, pogodnih za ishranu i zaštitu različitih vrsta divljači, a sa time i za razvoj lovstva.

Jednom rječju, u Republici Srpskoj, imamo čitavo bogatstvo prirodnih uslova za uzgoj i zaštitu autohtone i u svijetu cijenjene kvalitetne divljači. Lovišta R.S. raspolažu sa oko 2 miliona hektara lovno – produktivnih površina.
Međutim, protekli građanski rat je ostavio tragične posljedice, tako da su pojedine vrste divljači, na određenim lokalitetima, dovedene na ivicu biološkog opstanka.
Preduzetim mjerama, odgovarajućom organizacijom, i obezbjeđenjem neophodnih sredstava sadašnje stanje lovstva ima naznake vidnog poboljšanja.

Među prirodnim resursima Republike Srpske lovne površine zauzimaju značajan prostor i imaju specifičnu ulogu u integralnom gazdovanju šumama. Ukupna površina Republike Srpske iznosi 2,525.000ha, od toga lovne površine 2170000ha, što čini 86% njene teritorije.
Na oko 635.000 hektara lovišta gazduje Javno preduzeće. To je ekološki zdrav prostor, koga naseljava autohtona divljač ovog podneblja, visoke trofejne vrijednosti što uz dugu i bogatu tradiciju lovstva i lovnog turizma pruža užitak svakom istinskom lovcu.
Kapitalni trofeji medvjeda, divokoze, srndaća, divljeg vepra, vuka i velikog tetrijeba iz ovih lovišta krase lovačke zbirke širom svjeta. To prirodno bogatstvo povjereno je J.P.Š. na čuvanje i brigu.

Pored lova na pomenutu divljač pruža se mogućnost posmatranja i snimanja divljači i pejzaža u lovištima, a sve to uz prihvatljive cijene i profesionalan odnos domaćina.
U 2010. godini J.P.Š. „Šume Republike Srpske“ je dobilo na održivo gazdovanje još tri lovišta, tako da trenutno 18 Šumskih gazdinstava gazduje sa 25 lovišta od čega su 4 posebna lovišta, 8 privrednih lovišta i 13 privredno – sportskih lovišta.
Posebna lovišta su: Rupska Rijeka, Romanija, Sušica i Kamenica
Privredna lovišta su: Motajica, Bardača, Ljubić, Klekovača, Treskavica, Jahorinski zabran, Sjemeć i Velež
Privredno-sportska lovišta su: Kneževo, Drinić, Borja, Ribnik, Šipovo, Glasinac, Trnovo, Srpsko Sarajevo, Visočnik, Cicelj, Bakić, Srpsko Goražde i Birač.