O planini Borja

Borja je planina između Velike Usore i Male Usore u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini južno od Teslića,a jugoistočnim djelom Kotor Varoši.

Velika Usora u gornjem toku Penava zahvata Borja sa jugozapada,juga i istoka,a Mala Usora (Usorica) sa sjeverozapada,sjevera i sjeveroistoka.Borja je uglavnom izgrađena od magmatskih stijena (ultramifiti,gabroperoditi).Najviši vrh je Velika Runjevica 1078m.

 

Bogata izvorima, a najpoznatiji je izvor Hajdučke vode,pored koga se nalazi i rerkreacioni centar Hajdučke vode.Vode sa Borja teku u Veliku i Malu Usoru.
Pošto su padine prema Maloj Usori blaže njene pritoke su duže od protoka Velike Usore.U Veliku Usoru s Borja teku Borovnica i Kusaćkli potok,a u Malu Usoru, Mala i Vlika Ostružnica,Miljkovača,Gomjenica i druge manje pritoke.
Borja je bogata gustom,crnogoričnom-listopadnom šumom dobila ima po Borovoj šumi koja pokriva njene vrhove.Radi eksplatacije šuma izgrađena je za vrijeme Austrougarske,šumska pruga uskog kolosijeka Usora-Pribinić (41km) sa krakom kroz dolinu Velike Usore na samu planinu.Šezdesetih godina su željezniče pruge zamijenjene cestama.