Organizacija šumskog gazdinstva

Šumskoprivredno područje je po sadašnjoj teritorijalnoj podjeli organizovano je kroz pet radnih jedinica,koje se bave poslovima iskorišćavanja,uzgoja i zaštite šuma(podijeljeno u 31 šumarski rejon) i jedna radna jedinica za obavljanje poslova iz oblasti lovstva dok pri upravi gazdinstva djeluju službe za pripremu proizvodnje,uzgoj i zaštitu šuma,komercijalne,finansijske i opšte-pravne poslove,privatne šume, interna kontrola i ostalo.

 

  • RJ “BLATNICA”
  • RJ “КRIVAJA”
  • RJ “OČAUŠ”
  • RJ “PRIBINIĆ“
  • RJ “ČEČAVA” i
  • RJ “LOVSTVO”