Osnovni podaci

Šumsko gazdinstvo “Borja” Teslić je sastavni dio Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac.

Javno preduzeće u svom sastavu ima sledeće organizacione djelove: šumska gazdinstva, Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju, Istraživačko razvojni i projektni centar, Centar za gazdovanje kršom, a prema potrebi mogu se osnovati i drugi organizacioni dijelovi. Za obavljanje zajedničkih i stručnih poslova u Javnom preduzeću obrazuje se Direkcija javnog preduzeća, koja funkcioniše u sjedištu Javnog preduzeća. U okviru pojedninih šumskih gazdinstava, a u cilju efikasnijeg poslovanja mogu se formirati šumske uprave, radne jedinice i reviri.

Trenutno u sastavu Javnog preduzeća posluju sledeći organizacioni dijelovi:
1. ŠG “Banja Luka” za ŠPP ”Donje Vrbasko” sa sjedištem u Banja Luci i Šumskim upravama u Čelincu i Laktašima;
2. ŠG “Oštrelj-Drinić” za ŠPP ”Drvarsko-Petrovačko” sa sjedištem u Driniću i Šumskom upravom u Istočnom Drvaru;
3. ŠG “Panos” za ŠPP ”Višegradsko” sa sjedištem u Višegradu i Šumskom upravom u Rudom;
4. ŠG “Birač” za ŠPP ”Vlaseničko” sa sjedištem u Vlasenici i Šumskim upravama u Zvorniku, Milićima i Šekovićima;
5. ŠG “Gradiška” za ŠPP ”Posavsko” sa sjedištem u Gradišci i Šumskim upravama u Prnjavoru i Srpcu;
6. ŠG “Doboj” za ŠPP ”Dobojsko-Derventsko” sa sjedištem u Doboju i Šumskim upravama u Modriči, Petrovu i Derventi;
7. ŠG “Zelengora” za ŠPP ”Kalinovičko-Trnovsko” sa sjedištem u Kalinoviku i Šumskom upravom u Trnovu;
8. ŠG “Čemernica” za ŠPP ”Čemerničko” sa sjedištem u Kneževu;
9. ŠG “Vrbanja” za ŠPP ”Kotorvaroško” sa sjedištem u Kotor Varoši;
10. ŠG “Majevica” za ŠPP ”Majevičko” sa sjedištem u Loparama;
11. ŠG “Lisina” za ŠPP ”Mrkonjićko” sa sjedištem u Mrkonjić Gradu;
12. ŠG “Botin” za ŠPP ”Nevesinjsko-Gatačko” sa sjedištem u Nevesinju i Šumskom upravom u Gacku;
13. ŠG “Jahorina” za ŠPP ”Jahorinsko” sa sjedištem u Palama;
14. ŠG “Prijedor” za ŠPP ”Kozarskodubičko”, ”Novigradsko”, ”Prijedorsko” i ”Sansko” sa sjedištem u Prijedoru i Šumskim upravama u Novom gradu, Kozarskoj Dubici i Oštroj Luci;
15. ŠG “Ribnik” za ŠPP ”Ribničko” sa sjedištem u Ribniku;
16. ŠG “Sjemeć” za ŠPP ”Rogatičko” sa sjedištem u Rogatici;
17. ŠG “Romanija” za ŠPP ”Romanijsko” sa sjedištem u Sokocu i Šumskom upravom u Istočnom Starom gradu;
18. ŠG “Drina” za ŠPP ”Donje Drinsko” sa sjedištem u Srebrenici i Šumskom upravom u Bratuncu;
19. ŠG “Maglić” za ŠPP ”Gornje Drinsko” sa sjedištem u Foči;
20. ŠG “Borja” za ŠPP ”Usorsko-Ukrinsko” sa sjedištem u Tesliću;
21. ŠG “Visočnik” za ŠPP ”Hanpijesačko” sa sjedištem u Han-Pijesku;
22. ŠG “Vučevica” za ŠPP ”Čajničko” sa sjedištem u Čajniču;
23. ŠG “Gorica” za ŠPP ”Srednje Vrbasko” sa sjedištem u Šipovu i Šumskom upravom u Novom Selu;
24. “Istraživačko-razvojni i projektni centar” sa sjedištem u Banja Luci;
25. “Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju” sa sjedištem u Doboju;
26. ”Centar za gazdovanje kršom” sa sjedištem u Trebinju;
27. “Direkcija javnog preduzeća” sa sjedištem u Sokocu.