Priprema proizvodnje

Sektor za Pripremu proizvodnje u gazdinstvu bavi se svim poslovima vezanim za planiranje, praćenje i ostvarivanje proizvodnje u preduzeću.