Radna jedinica “Blatnica”

Podaci i slike o Radnoj jedini “Blatnica” …