Radna jedinica “Čečava”

RJ “Čečava” obuhvata PJ-u “Mala Ukrina” površine 8.904,13 ha i PJ-u “Tešanjka-dio” površine 850,00 ha (podjeljeno u 6 rejona).Poslove i radne zadatke u RJ obavljaju: Rukovodilac RJ, referent za uzgoj i zaštitu,4 projektanta,referent u RJ,6 čuvara šuma,3 otpremača,3 primača i administrator.Uprava RJ smještena je u lovačkoj kući “Plane”,na proplanku u pravom šumskom ambijentu 8 km od asfalta,naselja i gužve.