Radna jedinica “Lovstvo”

 • ŠG “BORJA” gazduje lovištem od 16.10.1997.godine a na osnovu Ugovora sa nadležnim ministarstvom,akt broj 04-322-1903/97.

 

 • Lovište posjeduje Lovnu osnovu za period od 10 godina,odnosno za vrijeme od 01.04.2009.-31.03.2019.godine.

 

 • Ukupna površina lovišta je 85196 ha od toga
  • Lovna površina               77410 ha
  • Nelovna površina            7786 ha

 

 

 • Na području lovišta djeluju tri lovačka udruženja :
  • “Borja” Teslić,
  • “Smolin” Blatnica i
  • “Omar”Ugodnović

 

 

 • Lovište je sportsko-privrednog i brdsko-planinskog tipa sa dominirajućom visinom između 500-700 m.

 

 • Na poslove i radne zadatke iz oblasti lovstva raspoređeno je 10 stalno zaposlenih radnika.

 

 

 • Osim zaštićene divljači u lovištu ima i nezaštićenih vrsta divljači:

Divlja svinja 300 komada

 

Vuk 27 komada

 

Lisica 630 komada

 

 

LOVNO-UZGOJNI OBJEKTI

– Hranilišta za dlakavu divljač 56

– Hranilišta za pernatu divljač 3

– Solila 105

– Pojilišta 20

 

LOVNO-TEHNIČKI OBJEKTI

– Lovačke kuće 2

– Lovačke kolibe 26

– Zatvorene čeke 2

– Ostale čeke 24