Svjetski dan šuma

Osim što je 2011. godina proglašena Međunarodnom godinom šuma, danas se, na prvi dan proljeća, obilježava i Svjetski dan šuma, kojim se naglašava važnost šuma i njihove zaštite.

Na sjednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije, 1971. godine odlučeno je da se prvi dan proljeća, 21. marta obilježava kao Svjetski dan šuma. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju, vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosistema.

Šumama je pokriveno 31% ukupne površine zemlje, 36 % od toga čine prašume i u njima se održava 80% biološke raznolikosti.

Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena uprkos globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene zbog lošeg gazdovanja, požara, poremećenog režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, zagađenog vazduha, tla i voda, kiselih kiša i dr. U tom smislu zaštita šuma podrazumijeva primjereno gazdovanje, zaštitu šume od štetočina i požara, zaštitu šumskog tla i stabala te druge preventive mjere.Uprkos svim činjenicima od kojih je ugrožena – šuma je još uvijek tu, ali joj je potrebna čovjekova zaštita.

Šume su najsloženiji ekosistem na Zemlji, a specifičnost im je da su obnovljivo prirodno bogatstvo. One štite zemljište od erozije, povoljno utiču na klimu, režim voda, na prinos u poljoprivredi i razvoj turizma, na zdravlje i dužinu ljudskog života.