Važnost šuma i šumski požari

Važnost šuma i šumski požari

31% zemljine površine čine šume

  • za 300 miliona ljudi šuma je dom
  • za 80% biljnih i životinjskih vrsta šuma je dom
  • za 1,6 milijardi ljudi u svijetu život ovisi o šumi
  • 30% šume koristi se za proizvodnju drvenih i nedrvenih proizvoda
  • 130.000 km² šuma izgubi se svake godine zbog krčenja, što povećava emisiju stakleničkih gasova za 20% i pridonosi globalnom zagrijavanju.

Šume su drugi po važnosti proizvođači kisika na Zemlji, odmah iza fitoplanktona iz mora i okeana. U procesu fotosinteze, tokom danjeg svjetla listovi vežu ugljen dioksid iz atmosfere i u jednom danu, jedan hektar šume veže oko 900 kg kisika. Stručnjaci su izračunali da jedno stablo za 100 godina proizvede kisika koliko je čovjeku potrebno za 20 godina života te da tokom svog života uskladišti tonu CO2. Podaci Američke organizacije za hranu (FAO) pokazuju da šume i šumsko tlo uskladište više od jednog trilijuna tona ugljika što je dvostruka količina od one nađene u atmosferi.Za godinu dana jedan hektar četinarske šume filtrira 30 do 35 tona prašine,a na hektaru lišićarske šume se za godinu dana filtrira 50 do 76 tona prašine.

Povećanje površina pod šumama ima neprocenjiv značaj za očuvanje životne sredine, što znači da kvalitet životne sredine zavisi od stepena šumovitosti. Šuma je značajan prirodni resurs. Šume su faktor stabilnosti klimatskih elemenata i pojava, sa velikim uticajem na stabilnost svih ekosistema. Šume utiču na: prečišćavanje vazduha od prašine i drugih čestica koje dospjevaju u atmosferu, količinu i raspored padavina, površinsko, podpovršinsko i podzemno oticanje, formiranje izvorišta, kvalitet i količinu vode. Šume imaju hidrološku i vodozaštitnu ulogu, kao i značajnu ulogu u sprečavanju poplava. Šume poboljšavaju hranljivost zemljišta i povećavaju njenu plodnost. Njihova zaštitna funkcija ogleda se i kroz sprečavanje erozija i klizišta. Šume su čuvari biodiverziteta i genofonda od čijeg opstanka zavise brojne vrste biljaka, gljiva i životinja.

Postoje štetni faktori koji za kratko vrijeme mogu da pričine izuzetno velike štete.

U takve faktore ubrajaju se šumski požari koji predstavljaju veoma ozbiljan i uvijek aktuelan društveni, privredni i ekološki problem. Šumski požari pretvaraju čitave predjele u pustoš, uništavaju životnu sredinu čitavih područja i nanose stanovništvu neprocenjivo veliku štetu.

U toku mjeseca marta u ŠG “Borja” u šumskim požarima je izgorjelo 116 ha različite vrste šume u prizemnim i10 ha u visokim šumama.Šteta se ne može procijeniti,a fiksni troškovi iznose 7256,KM.U gašenju ovih požara ostvarena je dobra sardnja sa Vatrogasnom jedinicim Teslić,kao i lokalnim stanovništvom.

Statistika alarmantno upozorava da je čovjek u preko 95% slučajeva uzročnik pojave šumskih požara. Nehat i nepažnja mogu da izazovu požar!

Ne palite korov i travu na imanjima !

 

Pokupite opuške od cigareta, ugasite vatru ispod roštilja, nemojte ostavljati žar!

Omogućite i posjetiocima poslije vas da uživaju u šumi.

Potrebno je mnogo godina da se šuma obnovi.