Značaj gljiva u šumarstvu

Značaj gljiva sa aspekta šumarstva ogleda se u različitosti funkcija koje one obavljaju.

Slika 7 Mnoge gljive mogu razrađivati celulozu ili hemicelulozu,ali samo neke grupe gljiva mogu istovremeno razrađivati i lignin.Istovremena razgradnja hemiceluloze ili celuloze i lignina stvara bijelu trulež.Razgradnja lignina mijenja boju drveta u blijedu.Razgradnja lignina i hemiceluloze ili celuloze stvara vlažnu,vlaknastu uzdužnu strukturu drveta.Smatra se da je bukova guba (Fomes fomentarius sl.7) uzročnim bijele truleži na bukvi.

 

 

 

 

Slika 8

Na hrastu može se naći vukovo meso (Fistulina hepatica-sl.8.) koja koristi sirćetnu kiselinu i uzrokuje smeđu trulež,i žuti kruh (Laetiporus sulphureus-sl.9.) koji srčiku hrasta pretvara u prah.

Gljive koje nemogu živjeti u simbiozi sa biljkama i drvećem žive kao saprofiti ili paraziti.

 

 

 

 

 

 

Slika 9

 

Saprofiti se hrane drvetom i mrtvom šumskom prostirkom (saprofiti ),recikliraju mrtvu organsku materiju.U krugu ugljenika i hranljivih tvari oni su među nekoliko organizama koji su sposobni enzimima razgraditi lignin i celulozu i pretvoriti ih u jedinjenja korisna i za druge oblike života.

Gljive razgrađuju preko 90 % organske matreije.Bez njih šuma bi uginula od vlastitog otpada.Bjerkandera adusta (sl.10),Psilocybe (sl.11) i Mycena vrste,razgrađuju podlogu klorinskim ugljikohidratima koje same proizvode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10

 

Biolozi se nedvosmisleno slažu u tome da gljive predstavljaju potpuno posebnu evolutivnu liniju,koja je ,čak bliža životinjama,na osnovu najnovijih rezultata molekularne sistematike.Međutim,tretiranje gljiva kao biljaka ima dugu tradiciju,koja ima smisla,utoliko što zaista,po nekim osobinama,gljive jako liče na biljke.Ipak,jedinstvene osobine gljiva ,čine ih toliko različitim od svih drugih organizama,čime se opravdava njihovo odvajanje u posebno carstvo.

Praćenje razvoja, kao i njihovog pojavljivanje u prirodi je otežano usljed cinjenice da se pojedine vrste javljaju periodično.Periodična pojava pojedinih vrsta je uslovljena nizom faktora:vlažnost,temparatura,svjetlost i drugim faktorima.

 

 

Slika 11

Za proučavanje pojedinih vrsta,odnosno praćenje njihovog uticaja na biljni i životinjski svijet potrebno je pored stručne osposobljenosti imati i savremena elektronska pomagala.

Talus,hife i miceliju kod pojedinih vrsta moguće je uočiti okularno,dok kod nekih drugih vrsta neophodna elektronski ili mehanički instrument (razna optička pomagala).